Tạm dừng cấp phép mới cho lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Lên top