Hải Phòng: Người lao động sáng tạo để "sống chung" với nắng nóng

Công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hải Phòng tự chế vải bọc nón để làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh ĐL
Công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hải Phòng tự chế vải bọc nón để làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh ĐL
Công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hải Phòng tự chế vải bọc nón để làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh ĐL
Lên top