Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Hơn 50 thí sinh tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: MD
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: MD
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Ảnh: MD
Lên top