Sôi nổi hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi quận Hồng Bàng (Hải Phòng)

Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi quận Hồng Bàng có sự tham gia của 5 đội thi. Ảnh MD
Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi quận Hồng Bàng có sự tham gia của 5 đội thi. Ảnh MD
Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi quận Hồng Bàng có sự tham gia của 5 đội thi. Ảnh MD
Lên top