Người lao động hưởng 100% lương khi chờ việc do thiếu đơn hàng

Ông Đinh Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình (thứ 5 từ phải qua) ký kết thoả ước lao động tập thể với ông Phan Tuấn Kiệt (thừ 5 từ trái qua), Giám đốc Công ty TNHH Transfast. Ảnh Đức Long.
Ông Đinh Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình (thứ 5 từ phải qua) ký kết thoả ước lao động tập thể với ông Phan Tuấn Kiệt (thừ 5 từ trái qua), Giám đốc Công ty TNHH Transfast. Ảnh Đức Long.
Ông Đinh Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Bình (thứ 5 từ phải qua) ký kết thoả ước lao động tập thể với ông Phan Tuấn Kiệt (thừ 5 từ trái qua), Giám đốc Công ty TNHH Transfast. Ảnh Đức Long.
Lên top