Hải Phòng rà soát, xử lý cây xanh nguy hiểm gần trường học

Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh nguy hiểm sau vụ việc cây phượng bật gốc khiến nhóm học sinh thương vong tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MD
Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh nguy hiểm sau vụ việc cây phượng bật gốc khiến nhóm học sinh thương vong tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MD
Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh nguy hiểm sau vụ việc cây phượng bật gốc khiến nhóm học sinh thương vong tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MD
Lên top