Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều cán bộ quận Hồng Bàng

Do để xây dựng hàng trăm căn nhà dạng Shop house tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng bị đề nghị xử lý kỷ luật. Ảnh: HH
Do để xây dựng hàng trăm căn nhà dạng Shop house tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng bị đề nghị xử lý kỷ luật. Ảnh: HH
Do để xây dựng hàng trăm căn nhà dạng Shop house tại chợ đầu mối hoa quả, nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng bị đề nghị xử lý kỷ luật. Ảnh: HH
Lên top