Hải Dương di chuyển 1.800 công nhân POYUN ra địa điểm cách ly mới

Công nhân Công ty Điện tử POYUN Việt Nam (TP.Chí Linh, Hải Dương) trong khu cách ly tại trường Trung cấp Nghề Việt Nam - Canada. Ảnh Bảo Hân
Công nhân Công ty Điện tử POYUN Việt Nam (TP.Chí Linh, Hải Dương) trong khu cách ly tại trường Trung cấp Nghề Việt Nam - Canada. Ảnh Bảo Hân
Công nhân Công ty Điện tử POYUN Việt Nam (TP.Chí Linh, Hải Dương) trong khu cách ly tại trường Trung cấp Nghề Việt Nam - Canada. Ảnh Bảo Hân
Lên top