Công chức Hải Dương làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19

Ngoài việc cách ly xã hội, Hải Dương cũng yêu cầu cán bộ công chức làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19 lây lan. Ảnh Thủy Nguyên
Ngoài việc cách ly xã hội, Hải Dương cũng yêu cầu cán bộ công chức làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19 lây lan. Ảnh Thủy Nguyên
Ngoài việc cách ly xã hội, Hải Dương cũng yêu cầu cán bộ công chức làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19 lây lan. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top