Hải Dương: Thêm 37 công nhân dương tính khi xét nghiệm lần 2

Thêm 37 ca dương tính mới sau xét nghiệm lần 2 tại Công ty điện tử POYUN (lần 1 xét nghiệm âm tính) - ảnh N.H
Thêm 37 ca dương tính mới sau xét nghiệm lần 2 tại Công ty điện tử POYUN (lần 1 xét nghiệm âm tính) - ảnh N.H
Thêm 37 ca dương tính mới sau xét nghiệm lần 2 tại Công ty điện tử POYUN (lần 1 xét nghiệm âm tính) - ảnh N.H
Lên top