Hà Tĩnh: Phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động

LĐLĐ huyện Nghi Xuân phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động. Ảnh: CĐ
LĐLĐ huyện Nghi Xuân phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động. Ảnh: CĐ
LĐLĐ huyện Nghi Xuân phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với người lao động. Ảnh: CĐ
Lên top