Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Công nhân lao động nêu câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc An.
Công nhân lao động nêu câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc An.
Công nhân lao động nêu câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc An.
Lên top