Khánh Hòa: Đang diễn ra đối thoại với tài xế tại BOT Ninh Xuân

BOT Ninh Xuân. Ảnh: Nhiệt Băng
BOT Ninh Xuân. Ảnh: Nhiệt Băng
BOT Ninh Xuân. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top