Khoảng 19.250 CNVCLĐ Hà Nội được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Một buổi tư vấn pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thực hiện. Ảnh: P.L.H.N
Một buổi tư vấn pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thực hiện. Ảnh: P.L.H.N
Một buổi tư vấn pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thực hiện. Ảnh: P.L.H.N
Lên top