Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân

Công nhân lao động tại khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động tại khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: T.E.A
Công nhân lao động tại khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: T.E.A
Lên top