Giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại khu nhà trọ công nhân

Nhiều doanh nghiệp chủ động kiểm tra thân nhiệt của NLĐ trước khi vào làm để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp chủ động kiểm tra thân nhiệt của NLĐ trước khi vào làm để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp chủ động kiểm tra thân nhiệt của NLĐ trước khi vào làm để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Lên top