COVID-19 bắt đầu lây lan trong quân đội Hàn Quốc

7.000 quân nhân Hàn Quốc đang bị cách ly. Ảnh: Yonhap
7.000 quân nhân Hàn Quốc đang bị cách ly. Ảnh: Yonhap
7.000 quân nhân Hàn Quốc đang bị cách ly. Ảnh: Yonhap
Lên top