Gần 500 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện

Đoàn viên công đoàn Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh MD
Đoàn viên công đoàn Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh MD
Đoàn viên công đoàn Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh MD
Lên top