Hải Phòng: Nhiều người dân "bỏ" khẩu trang bất chấp chỉ đạo

Tình trạng không đeo khẩu trang còn khá phổ biến, mặc dù đã có chỉ đạo của UBND Hải Phòng. Ảnh ĐL
Tình trạng không đeo khẩu trang còn khá phổ biến, mặc dù đã có chỉ đạo của UBND Hải Phòng. Ảnh ĐL
Tình trạng không đeo khẩu trang còn khá phổ biến, mặc dù đã có chỉ đạo của UBND Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lên top