Hải Phòng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Người dân Hải Phòng bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Người dân Hải Phòng bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Người dân Hải Phòng bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Lên top