Hải Phòng: Gần 1.000 CNVCLĐ huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu

Đoàn viên công đoàn huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
Đoàn viên công đoàn huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
Đoàn viên công đoàn huyện Tiên Lãng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Mai Dung
Lên top