LĐLĐ Hải Phòng thăm hỏi gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Hoàng Văn Quý - Công ty Biển Xanh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Hoàng Văn Quý - Công ty Biển Xanh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Hoàng Văn Quý - Công ty Biển Xanh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh MD
Lên top