Người dân Hải Phòng ủng hộ việc bắt buộc đeo khẩu trang

Phần lớn người dân Hải Phòng đồng tình quan điểm về bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Phần lớn người dân Hải Phòng đồng tình quan điểm về bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Phần lớn người dân Hải Phòng đồng tình quan điểm về bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh MD
Lên top