Điều kiện để lao động ngoại tỉnh trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc

Công nhân KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) trở lại làm việc. Ảnh: H.A.
Công nhân KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) trở lại làm việc. Ảnh: H.A.
Công nhân KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) trở lại làm việc. Ảnh: H.A.
Lên top