Bắc Ninh, Bắc Giang: Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A
Lên top