Sau gỡ bỏ giãn cách, kịch bản nào cho TPHCM ở giai đoạn 3 chống COVID-19?

Kiểm tra nhiệt độ người dân tại các cửa ngõ giao thông của TPHCM trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Chân
Kiểm tra nhiệt độ người dân tại các cửa ngõ giao thông của TPHCM trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Chân
Kiểm tra nhiệt độ người dân tại các cửa ngõ giao thông của TPHCM trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Chân
Lên top