90 doanh nghiệp tuyển hơn 32.000 lao động ở Bắc Giang

Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A.
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A.
Công nhân trở lại làm việc trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A.
Lên top