Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi nào người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?