Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ Tư (khóa XII):

Công nhân sẽ được ở tại nơi có chất lượng cuộc sống tốt hơn

Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tổng kết Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) chiều 29.7. Ảnh: S.T
Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tổng kết Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) chiều 29.7. Ảnh: S.T
Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tổng kết Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) chiều 29.7. Ảnh: S.T
Lên top