Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang bàn giao công việc

Đồng chí Bùi Văn Cường bàn giao công việc tới đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Bùi Văn Cường bàn giao công việc tới đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Bùi Văn Cường bàn giao công việc tới đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top