Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương:

Tổ chức Công đoàn phải luôn là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá Công đoàn Việt Nam đóng vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá Công đoàn Việt Nam đóng vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá Công đoàn Việt Nam đóng vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top