Công nhân "đong đếm" bữa cơm khi rau xanh tăng giá

Rau xanh tăng giá ảnh hưởng đến mâm cơm của công nhân.
Rau xanh tăng giá ảnh hưởng đến mâm cơm của công nhân.
Rau xanh tăng giá ảnh hưởng đến mâm cơm của công nhân.
Lên top