Trên 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải

Hội thảo "Thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp – Vai trò và sự tham gia của người lao động" tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Hội thảo "Thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp – Vai trò và sự tham gia của người lao động" tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Hội thảo "Thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp – Vai trò và sự tham gia của người lao động" tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Lên top