Phát miễn phí 25 tấn dưa hấu cho công nhân

Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu cho công nhân xây dựng tại một công trình ở Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu cho công nhân xây dựng tại một công trình ở Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu cho công nhân xây dựng tại một công trình ở Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Dương
Lên top