Đồng Nai cần khoảng 100.000 lao động phổ thông:

Thông báo tuyển công nhân với lương cao nhưng tiêu chí “dễ dãi”

Do khan hiếm lao động nên nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương cao song yêu cầu đơn giản.Ảnh: H.A.C
Do khan hiếm lao động nên nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương cao song yêu cầu đơn giản.Ảnh: H.A.C
Do khan hiếm lao động nên nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương cao song yêu cầu đơn giản.Ảnh: H.A.C
Lên top