Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội hiến 515 đơn vị máu

Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Khối thu được 515 đơn vị máu. Ảnh: CĐHN
Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Khối thu được 515 đơn vị máu. Ảnh: CĐHN
Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội và Đoàn Thanh niên Khối thu được 515 đơn vị máu. Ảnh: CĐHN
Lên top