Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì họp báo. Ảnh: Vũ Thủy
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì họp báo. Ảnh: Vũ Thủy
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì họp báo. Ảnh: Vũ Thủy
Lên top