Bắt đầu bình chọn clip bài tập thể dục giữa giờ từ 10.12

“Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động” bắt đầu bình chọn từ 8h00 ngày 10.12.2020 đến 17h00 ngày 16.12.2020. Ảnh: BTC
“Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động” bắt đầu bình chọn từ 8h00 ngày 10.12.2020 đến 17h00 ngày 16.12.2020. Ảnh: BTC
“Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động” bắt đầu bình chọn từ 8h00 ngày 10.12.2020 đến 17h00 ngày 16.12.2020. Ảnh: BTC
Lên top