Các công đoàn cơ sở thi trồng cây xanh “vì môi trường xanh”

Một trong những sản phẩm tại hội thi. Ảnh: Đức Long
Một trong những sản phẩm tại hội thi. Ảnh: Đức Long
Một trong những sản phẩm tại hội thi. Ảnh: Đức Long
Lên top