Tiền Giang: Tập huấn "Công đoàn với công tác bảo vệ môi trường"

Lớp tập huấn "Công đoàn với công tác bảo vệ môi trường". Ảnh: K.Q
Lớp tập huấn "Công đoàn với công tác bảo vệ môi trường". Ảnh: K.Q
Lớp tập huấn "Công đoàn với công tác bảo vệ môi trường". Ảnh: K.Q
Lên top