Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Ninh Bình phải hết sức coi trọng, gìn giữ môi trường sinh thái

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: X.H
Lên top