Các bên liên quan nói gì trước phiên họp thứ 2 về lương tối thiểu vùng 2021

Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh Anh Thư.
Lên top