Chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng 8-9 tại Đà Nẵng và một số tỉnh

Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả. Ảnh BHXH cung cấp.
Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả. Ảnh BHXH cung cấp.
Nhân viên Bưu điện tỉnh Tiền Giang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả. Ảnh BHXH cung cấp.
Lên top