Trả lương 70% cho công nhân phải cách ly phòng chống dịch COVID-19

Người lao động Công ty Nidec Việt Nam bảo đảm giãn cách khi xếp hàng chờ lấy cơm trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh Đức Long
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam bảo đảm giãn cách khi xếp hàng chờ lấy cơm trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh Đức Long
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam bảo đảm giãn cách khi xếp hàng chờ lấy cơm trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh Đức Long
Lên top