Chi trả lương hưu, Bảo hiểm xã hội tại Đà Nẵng và một số tỉnh ra sao?

Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top