Lương tối thiểu vùng 2021: Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất

Ông Ngọ Duy Hiểu  – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cùng các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam tại phiên họp sáng 23.6. Ảnh: N.L
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cùng các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại phiên họp sáng 23.6. Ảnh: N.L
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cùng các thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại phiên họp sáng 23.6. Ảnh: N.L
Lên top