Bữa cơm ca an toàn trong thời điểm dịch

Khu vực bếp ăn được lắp vách ngăn đảm bảo bữa cơm ca an toàn cho NLĐ. Ảnh: NT
Khu vực bếp ăn được lắp vách ngăn đảm bảo bữa cơm ca an toàn cho NLĐ. Ảnh: NT
Khu vực bếp ăn được lắp vách ngăn đảm bảo bữa cơm ca an toàn cho NLĐ. Ảnh: NT
Lên top