Công đoàn, chủ doanh nghiệp nâng chất lượng bữa ăn ca để "dưỡng quân"

Đồng chí Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP. Nha Trang đến thăm bữa ăn của CNLĐ Công ty CP In & Thương Mại Khánh Hòa
Đồng chí Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP. Nha Trang đến thăm bữa ăn của CNLĐ Công ty CP In & Thương Mại Khánh Hòa
Đồng chí Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP. Nha Trang đến thăm bữa ăn của CNLĐ Công ty CP In & Thương Mại Khánh Hòa
Lên top