Nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động từ 20.000 đồng trở lên

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên Quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐQP
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên Quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐQP
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên Quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐQP
Lên top