LĐLĐ Thanh Chương, Nghệ An: Giám sát chất lượng bữa ăn ca công nhân

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) giám sát bữa ăn ca công nhân. Ảnh: Hoàng Vinh
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) giám sát bữa ăn ca công nhân. Ảnh: Hoàng Vinh
LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) giám sát bữa ăn ca công nhân. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top